1962

Tiden var kommet for å gå hver sin vei, og Kjell og Aanund etablerer nytt firma. Navnet ble nå Aanund Moi & co.